Lyrics


Mahô de Choi²

Japanisch (Romaji)

Pirika Pirilala to mahou de
Choi-choi !!
Pinku munyanko datte to nari de
Shei-shei!!
Seki matsu no Dance (Eh-oh-way-oh-waaaay-oh)
Bozuba byobude
Hai kotsu (hai)

Hashide menosu datte hashidewa
Hyoi-hyoi !!
Papa no hitomi datte futaeni
Sei-kei !!
Wakurete chomage (Eh-oh-way-oh-waaaay-oh)
Mojo no kimochi
Choi toko wai !!


Piriwai kinai koi temo mainichi tabi saseru iya maho kanai!
Ne oyaji wo kae koto no hanashi utarakara soredemo tsuman hai!
To shoku imi kumishoko ai dakitaraneba ni wa ni-ban imi ga tai?
Hisogashi-yone!
(Chi-sei) Te atsu!


Ha...
Pirika Pirilala to mahou de
Choi-choi !!
Mahuyu moshitafu datte mefukira
Ho-ho...
Tahiyo kaketa Dance (Eh-oh-way-oh-waaaay-oh)
Koto na no himitsu
Choi to misete (dare)


Game wo game no nata irere wa
Hei-hen !!
Futa ni shinju datte fukere wa
Ho-ke !!
Saiyoi nokon dage (Eh-oh-way-oh-waaaay-oh) Dashite no watte mo Cha-wacha-wan!


Hanashi o kiite to itemo atodene mussuru sese dowo kanai!
Sugoi ne dowo ne kami ga tamodami muroshi wo iga temora on-hai!
He mikoge no mo juu wo mitai wo toki yo de yapatara imiga tai?
Hisogashi-yone!
(Chi-sei) Te atsu!
Ha...


Piriwai kinai koi temo mainichi tabi saseru iya maho kanai!
Ne oyaji wo kae koto no hanashi utarakara soredemo tsuman hai!
To shoku imi kumishoko ai dakitaraneba ni wa ni-ban imi ga tai?
Hisogashi-yone!
Hanashi o kiite to itemo atodene mussuru sese dowo kanai!
Sugoi ne dowo ne kami ga tamodami muroshi wo iga temora on-hai!
He mikoge no mo juu wo mitai wo toki yo de yapatara imiga tai?
Hisogashi-yone!
(Chi-sei) Te atsu!
Ha!


Französisch (Übersetzt)

Pas encore fait, désolée u_u